top of page

El caixa Langstroth està formada per dos pisos. Al pis inferior o cos de cria, es troben la Reina i la cria i en el superior o alça, la producció de mel per l'apicultor. 

Caixa Langstroht Transhumància

    bottom of page