top of page

La cinta encolada contra Insectes i Formigues està fabricada amb cola natural de resines i ceres.  Protegeix els seus fruits i arbres pel tronc, sent una cola molt durador i que no degota. La cinta encolada evita el pas de formigues cap a la per superior de l'arbre i això, al seu torn, evita la simbiosi entre formigues i pugons, controlant efectivament les dues espècies. Per a la seva aplicació es talla una tira amb el diàmetre del tronc de l'arbre i es col·loca al voltant. En cas de fruiters joves, cal vigilar que la tira no acabi escanyant el tronc quan aquest creixi. Contingut: 5 metres de tira encolada

Cinta Encolada Insectes 5 m

    bottom of page