top of page

Referència 7076
Barreja de cespitoses ideals per a zones d'ús exigent en què es necessiti un baix manteniment.

 

El GESPA RÚSTIC I DECORATIVA BATLLE és una gespa molt rústica, resistent i de poc manteniment. Bon comportament amb baixes necessitats, no és exigent ni en escarificats ni en airejats. La seva rapidesa d'implantació és mitjana, encara que una vegada establert és la gespa més dura. El seu valor estètic és bo, característic pel seu color blavós. El seu tall ideal és a 40 mm., tot i que suporta talls menors, no per sota de 25 mm. Accepta perfectament el trepig i jocs un cop establert. Es pot utilitzar en la majoria de gespes: jardins públics, privats, camps d'esport, carrers de pitch & putt, i també per al cultiu de pans (Tepes).

Gespa Rústic i Decoratiu

bottom of page