top of page

referència 3003908
Grapes usades per fixar la malla d'ombreig amb un filferro i poder dotar d'una major rigidesa a la malla.

Grapa Malla de Ombrejat

    bottom of page