top of page

referència 3005185

Medi nucli de cucs de Califòrnia que inclou unes 500 cucs aproximadament, sent un 10% adultes, 90% de cries i ous.

Llombrius 1/2 Nucli

    bottom of page