top of page

Caixa amb un nombre reduït de quadres que s'usa per formar un nucli d'abelles que posteriorment serà traspassat a un rusc Dadant. El preu del nucli inclou cinc quadres.

Nucli Dadant Fusta

    bottom of page